Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir tekstil, tüketim çılgınlığının her alanda sürdüğü ve kaynakların sınırsızca kullanıldığı, enerji tüketiminin arttığı modern çağda kaynak kullanımına, geleceğe dönük moda dünyası inşa etmeye ve yaşanabilir çevre hayalini gerçek kılmaya çalışan yenilikçi bir kavramdır. Sürdürülebilir üretim sadece tekstil sektöründe dikkat çeken bir yenilik değildir. Her alanda endüstriyel üretimin yol açtığı çevresel ve sosyal kirlilik dikkat çekiyor, çözüm üretmek ve önlemler almak adına sürdürülebilir üretime geçiş yapılıyor. Tekstil, çevre kirliliğinde ikinci sırada yer alan bir sektör olarak sürdürülebilirlik konusunda müthiş bir zemine sahip. Dünya tekstil pazarında önemli bir konumda yer alan Türkiye, sürdürülebilir tekstil konusunda modern yöntemler tercih ediyor.

Sürdürülebilir üretim ekolojik, ekonomik ve sosyolojik anlamda üç temel noktada ele alınıyor.

Ekolojik: Yaşanabilir çevrenin gelecek kuşaklar için de korunabilmesi amacıyla sürdürülebilir, doğaya zarar vermeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasıdır.

Ekonomik: Tekstil üretimi hammaddenin yoğun kullanıldığı bir sektör. Enerji, hammadde ve diğer tüm kaynaklarda finansal tasarrufların sağlanması sürdürülebilirliğin ekonomik yönünü temsil etmektedir.

Sosyolojik: Tekstil sektörünün işlerliğini sağlayan işçilerin, uygun şartlarda kaliteli üretimin bir parçası olarak sürdürülebilir yaşamı desteklemesidir.

Sürdürülebilir Tekstilin Yaşama Katkıları

Tekstil ve moda endüstrisi, temel gereksinime hizmet eden en önemli sektörlerden biri olarak ne yazık ki çevreye ciddi zararlar veriyor. Her üretim ile çevre zarar görüyor, kaynaklar tükeniyor. Sürdürülebilir tekstil bu zararların minimize edilmesine odaklanıyor. Peki, sürdürülebilir tekstil sektöre ve yaşama neler kazandırıyor? İşte önemli kazanımlar;

-          Ekolojik dengeyi koruma

-          Enerji kaynaklarını verimli kullanma

-          Finansal tasarruf sağlama

-          Atık kontrol yönetimi

Moda Trendleri ve Sürdürülebilirlik

Hazır giyim endüstrisinde koleksiyonların oluşmasında ve satışında etkili olan unsur trendlerdir. Her sezona farklı moda trendleri doğuyor ve tüketim çılgınlığının başlamasına neden oluyor. Hazır giyim ve moda endüstrisindeki bu hızlı değişimler, tekstil ürünlerinin hızla tüketilmesini, yeni üretimin doğmasını sağlıyor.

Tekstilde planlanan sürdürülebilir üretim kavramı, moda endüstrisinde de değerlendiriliyor. Çevresel atıkların oluşmaması fakat aynı zamanda hızlı değişen moda trendlerinin talebe karşılık verebilmesi amacıyla geri dönüştürülebilen malzemeler kullanılıyor. Lifli, dönüştürülebilen, doğal içerikli materyaller ile hem çevre korunuyor hem de moda dünyasının cezbedici görüntüsü korunabiliyor.

Sürdürülebilir tekstil ve moda kavramını benimsemenin faydaları

-          Doğayı koruma ve yaşatma farkındalığı neticesinde tüketiciler, temel gereksinimlerinde dahi çevreye zarar vermeyen üretimin benimsendiği markaları tercih ediyor. Ekolojik dengeye, hayvanların yaşamına saygı duyan ve üretimlerinde hiçbir şekilde doğaya zarar vermeyen moda markaları daha popüler hale geliyor ve tüketicilerin satın alma kararını olumlu yönde etkiliyor.

-          Sürdürülebilir modayı tercih etmek, markaların sosyal sorumluluk yönünü güçlendiriyor, müşteri – marka ilişkisini olumlu yönde etkiliyor.

-          Sürdürülebilir moda, üretim maliyetlerini azaltıyor, finansal tasarruf imkânı sağlıyor.

-          Sürdürülebilir tekstil ve moda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Özetle; sürdürülebilirlik, tekstil ve moda sektörlerinin doğaya, insana, ekonomiye zararlarını minimum seviyeye indirmede en etkili yöntemdir.